Previous
Next
دزدگیر،دزدگیر-اماکن،اعلام-سرقت،dsc, بهترین-دزدگیر-منازل،کیفیت-بالا-دزدگیر
امنیت-خانواده،دزدگیر،دوربین

امنیت

برخورداری از امنیت را میتوان به عنوان طبیعی‌ترین و اساسی‌ترین حق افراد بشر تلقی کرد که مبنای برخورداری سایر حقوق و آزادی‌های اساسی بشر است، امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، امنیت دارای مقوله‌ها و مولفه‌های چون جان، حیثیت، مال، شغل، مسکن، اقامت، خلوت بوده و تأثيرات مهم در زندگی بشر دارد.

قله ایمن آن را برای شما تضمین میکند .

به ما بپیوندید