Automatic White Balance: AWB

این ویژگی با تنظیم و ترکیب مناسب رنگ سفید با سایر رنگ های موجود در تصویر باعث نمایش طبیعی تر و گرم تر شدن رنگ تصویر میشود.

در تصویر زیر میتوانید تصاویر استفاده شده و نشده از تکنولوژی AWB را ببینید.

AWB, ویژگی-AWB, دوربین

Back Light Compensation: BLC 

فرض کنید یک گلدان کنار پنجره دارید در حالت نرمال نور خورشید باعث تیرگی و عدم تشخیص گلدان می شود ، با این ویژگی نور در این قسمت بیشتر میشود و باعث واضح شدن و روشن تر شدن نور بر روی گلدان میشود و گلدان قابل نمایش میشود.

برای فعال کردن این ویژگی در برخی از مدل ها با رفتن به منوی OSD دوربین میتوان این قابلیت را فعال کرد.

در تصویر زیر میتوانید تصاویر استفاده شده و نشده از تکنولوژی BLC را ببینید.

تفاوت-بین-wdr-blc

Automatic Gain Control:AGC

در محیط های کم نور برای رسیدن به کیفیتی عادی مجبور به تقویت سیگنال میشود ، با افزایش بیش از حد سیگنال تصاویر داری افت کیفیت می شوند از این رو AGC بطور مجازی باعث افزایش نور محیط و همچنین بالارفتن کیفیت میشود.

در تصویر زیر میتوانید تصاویر استفاده شده و نشده از تکنولوژی AGC را ببینید.

معرفی-ویژگی-های-دوربین-مداربسته